Haptotherapie Praktijk Oorsprongpark

Zakelijk

Kosten
Een consult haptotherapie duurt één uur en kost  85-90 euro.
Wij zijn allen GZ-haptotherapeut, erkend en geregistreerd bij
de beroepsvereniging Vereniging Van Haptotherapeuten.

gz haptotherapeut logo                           VVH_logo-rgb

Vergoeding
Consulten komen veelal in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering: Vergoedingenlijst van de vereniging van haptotherapeuten. Ook is het soms mogelijk met hulp van werkgever of uitkeringsinstantie een tegemoetkoming in de kosten af te spreken. Er is voor haptotherapie geen verwijzing van een huisarts nodig.

Intakegesprek
Er is een eerste gesprek om in te schatten of haptotherapie voor u geschikt is. De therapeut geeft u alle benodigde informatie, zodat u ook zelf weet waar u voor kiest.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor ons als praktijk een wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die , na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Voor iedere haptotherapeut geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De behandelaar is gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zullen wij u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
–          Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
–          Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.
–          Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
–          Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
. NAW-gegevens verzekerde
. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
. Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
. Kosten van de behandeling

Onze administratie en uw dossier zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, evenals de PC waarop gewerkt wordt.
Mailwisseling over het maken van afspraken en versturen van facturen worden meteen na versturen verwijderd.
Soms worden afspraken via https://www.haptotherapeuten-vvh.nl/vvhpubliek/index.php/register-lijst/klachtenprocedure.htmlwhatsapp gemaakt. Het kan zijn dat uw telefoonnummer in onze telefoon is opgeslagen. De telefoon is beschermd met een persoonlijke inlogcode. Na afronding van de behandeling wordt uw nummer uit de telefoon verwijderd.

Klachtrecht
Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit uiteraard altijd met uw therapeut bespreken. Uw klachtrecht is verder geregeld door de beroepsvereniging: Klachtenprocedure VVH.