Haptotherapie Praktijk Oorsprongpark

Haptonomie

De haptonomie bepleit een goede samenhang tussen voelen, denken, doen en laten

Haptonomie is een mensvisie waarin lichaam, ziel en geest als een ondeelbaar geheel gezien wordt. En die een leven in verbondenheid benadrukt. In de haptonomie wordt bestudeerd hoe de mens zich via de tast en door gevoelscontact met belangrijke anderen, ontwikkelt in zijn gevoelsleven en relaties. De haptonomie vindt het belangrijk om de aandacht te richten op wat ons gevoel ons vertelt, waarin wij ons geraakt voelen en wat ons beweegt. In de aanraking is dit aan den lijve voelbaar te maken.

Oorspronkelijk
Het gevoel voor wat wel of niet goed voor ons is, is aangeboren. De reactie om terug te trekken van wat niet goed voelt en toe te neigen naar wat wel goed voelt hebben we ook al vanaf voor de geboorte. In de loop van ons leven leren wij veelal af hiernaar te luisteren en worden we steeds ‘verstandiger’.
In ons lichaam is dit voelbaar in signalen zoals bijvoorbeeld: verstrakken, verkillen, warm worden, verzachten, pijn voelen, vermoeidheid, vitaliteit.

Op een diepere laag raakt het je gevoelsleven: verdriet, blijdschap, angst, boosheid.

En in contact met anderen: samenleven of isolement, eenzaamheid, verharding, liefde, verbondenheid.