Haptotherapie Praktijk Oorsprongpark

Zwangerschap

Je wilt de zwangerschap samen met je partner beleven, je wilt al voor de geboorte contact maken met je kind en je wilt je met elkaar voorbereiden op de bevalling en op een goede start met jullie kind. Binnen haptonomische zwangerschapsbegeleiding bied ik individuele begeleiding waarin dit allemaal aan de orde komt. Door de meeste mensen wordt dit als verrassend en verrijkend ervaren.

Zo bijzonder, zo gewoon

Lang voordat een kind geboren wordt kan het al voelen. Groeiend in de buik reageert een kind op invloeden van buitenaf. Een liefdevolle aanraking aan de buik nodigt een kind uit en het zal zich daar naar toe wenden, het nestelt zich als het ware in je hand. Een kind wil namelijk graag contact maken, van deze aandacht groeit het.
Zo is het mogelijk niet alleen de bewegingen van je kind te voelen, maar echt contact te maken met dít kind dat een deel van je leven gaat worden. Hierin zijn zowel moeder als vader/partner voor het kind van groot belang. Door de ouders te begeleiden in het leren luisteren en verstaan van hun kind, al in de zwangerschap, wordt een basis gelegd voor een goede relatie tussen ouders en kind.

In de zwangerschap verandert er veel in lijf, leven en relatie. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding leert het paar om voelend mee te bewegen op al die veranderingen. Aan de orde komen:

  • aanraken en contact maken; met elkaar en het kind in de buik
  • voor de vrouw; leren luisteren naar je lichaam
  • uitleg over het verloop van zwangerschap en bevalling
  • samen houdingen ontdekken die goed voelen
  • leren omgaan met angst en pijn tijdens de bevalling
  • voor de partner; hoe kan je ondersteunen
  • voorbereiden om samen je kind te begeleiden bij het geboren worden

De aandacht ligt steeds op het contact tussen moeder, vader en kind. Dit is het specifieke van haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Hiermee schep je een klimaat om de zwangerschap en de bevalling zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, ook als er medische hulp nodig mocht zijn.

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is bedoeld voor de zwangere vrouw én haar partner, en wordt dan ook individueel afgestemd op dit driemanschap. Het is een volledige begeleiding in het proces van zwanger zijn, bevallen en de omgang met de pasgeborene in de eerste periode na de bevalling.

Praktisch
De begeleiding wordt gegeven door Désirée Joosten en bestaat uit zes bijeenkomsten van één uur. De eerste afspraak kan worden gemaakt als de bewegingen van het kind voor de moeder voelbaar worden, dit is rond de 20e week van de zwangerschap. Vóór de bevalling zijn er vijf bijeenkomsten, na de bevalling één. Afhankelijk van de individuele behoefte kan hiervan afgeweken worden. Bij vragen of behoefte aan nadere uitleg, neem gerust contact op.  Een afspraak duurt een uur en kost 90 euro.

Désirée Joosten
T   06 272 618 32
E   desireejoosten@ziggo.nl